impact podstatné jméno  /ˈɪmpakt/  1. the action of one object coming forcibly into contact with another. akce jednoho objektu přicházejícího působením síly do styku s druhým  2. a marked effect or influence. výrazný účinek, nebo vliv

we create relationships_

since 1994