Reference

Za více než 25 let působení v oboru jsme navázali vztah s desítkami klientů, lokálních i globálních, od jednotlivců po nadnárodní organizace, a spolupracovali na řadě mezinárodních projektů.

V součastnosti se snažíme nasbírané zkušenosti zůročit především u lokálních klientů, kteří po dobu naší existence budovali své podnikání bez nutnosti věnovat se v zásadní míře komunikaci, strategickému budování značky a dalším oblastem marketingu.  

Projekty 2020

Catering Melodie

Positioning značky a modernizace vizuální identity, strategie pro komunikaci na sociálních sítích, vyškolení zaměstnanců.

NEO Centrum

Koncept a strategie pro externí komunikaci, public relations, budování vztahu s novnáři, tvorba kominikačních témat, správa sociálních sítí a community management, podpora interního týmu.

Česká Zbrojovka Uherský Brod

Globální komunikační koncept, správa sociálních sítí, mediální kampaně, community management, tvorba obsahu, zavedení efektivního fungování nového  komunikačního kanálu, předání kompletního projektu včetně školení interního týmu.

FST Opatovice 

Kreativní koncept a exekuce náborové kampaně včetně médiálního plánování a nákupu, koncept interní komunikace a podpora vztahu s veřejností, interní a externí krizová komunikace.


Více na našich sociálních sítích...